amunt
No has entrat amb el teu usuari

Alberginia menorca

1.63 €/kg

Carbassa cacauet

Carbassa cacauet
1.57 €/kg
Carbassa cacauet

Ceba Figueres seca

Ceba Figueres seca
2.00 €/kg
Ceba Figueres seca

La ceba és campeny, viguetana o bavosa

Moniato blanc país

Moniato blanc país
1.88 €/kg
Moniato blanc país

Porro

Porro
2.64 €/kg
Porro